Kunnen we “fietsen” vervangen door “inline-skaten”?

In NRC Next van 5 juli 2012 werd een lezersvraag (“Waarom verleren we nooit hoe we moeten fietsen?”) alsvolgt beantwoord door neuropsycholoog Wiebo Brouwer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen:

“Fietsen leer je door ervaring. Je moet heel veel oefenen, oefenen, oefenen. Je moet leren om bewegingen te maken die passen bij wat je (op de fiets) ziet en voelt. Als je bijvoorbeeld naar rechts dreigt te vallen, moet je leren snel bij te sturen om je evenwicht te bewaren. Als je (na veel oefenen) met de fiets vooruitkomt, werkt dat motiverend. Daarom blijf je de juiste bewegingen bij de bijhorende waarnemingen herhalen. Op deze manier ontstaan er robuuste geheugenverbindingen tussen de zogenoemde perceptie- en actiehersencellen. Van de Canadese psycholoog Donald O. Hebb (1949) kennen we de gevleugelde uitspraak: ‘Cells that fire together, wire together’. Hoe vaker je dus een handeling herhaalt bij een bepaalde situatie, hoe beter ingesleten de relatie tussen die situatie en de handeling raakt. Elke fiets werkt hetzelfde, althans bijna. De relatie tussen onze waarnemingen en acties blijft dus gelijk. Je moet namelijk niet opeens achteruit trappen om vooruit te komen. We doen nooit ervaringen op die tegen de bestaande kennis ingaan. Daarom leren we het fietsen dus nooit meer af. Hetzelfde geldt ook voor andere handelingen die we steeds hetzelfde herhalen”

Aha! “Andere handelingen die we steeds hetzelfde herhalen”….., hieronder verstaan we ook inline-skate trainingen en wedstrijden? Eindeloos herhalen van de juiste houding, armzwaai, underpush, afzet, bijhaal, enz. enz.? Met andere woorden: kunnen we het werkwoord “fietsen” in bovenstaand artikel vervangen door “inline-skaten”?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *