Categoriearchief: Spelletjes

Bootspel

Baken een rechthoekig stuk af. Dat is dan de boot. Jijzelf de kapitein.
De boot heeft natuurlijk een voordek, een achterdek, stuurboordzijde en bakboordzijde.
Benoem ze duidelijk voor de kinderen. Zeg dat ze altijd naar die zijde moeten die jij roept.
En daar moeten ze dan stil staan.
Daarna roep je 1 van deze zijden om; de kinderen moeten daar naar toe en daar stil gaan staan.
In het begin wijs je de zijde ook nog aan. Later niet meer, of je wijst juist de verkeerde kant op.
Je voert ook het tempo op, zodat ze niet altijd stil staan. Bv 2 commando’s direct achter elkaar.
Iemand die de verkeerde kant op gaat is af. Ook degene die het laatste op de juiste plaats stil staat.
Extra: bij “ship ahoy” moet iedereen in de houding staan (stil) met het gezicht naar de kapitein.

Ingezonden door: Wijnand Wakkerman (Schaats- en Skate Vereniging Lek en Linge Culemborg)

Ultimate skate frisbee

Scoren
Er wordt een punt gescoord indien de frisbee gevangen wordt in de doelzone van de tegenpartij.

Duur van de wedstijden
Gezien het doeleind voor dit spel, hier niet te veel waarde aan hechten.
Officieel is het als volgt: Er wordt gespeeld tot één van de 2 ploegen een bepaald aantal punten gescoord heeft (outdoor meestal 21, indoor meestal 15 of 18). Ofwel wordt er gespeeld met een tijdslimiet (outdoor meestal 2 x 25 minuten, indoor 25 minuten zonder half-time)

Aantal spelers
Gezien het doeleind voor dit spel, hier niet te veel waarde aan hechten.
Officieel is het als volgt:
Outdoor : twee gemengde ploegen van 7 spelers met maximaal 14 vervangers.
Indoor : gemengde ploegen van 5 spelers met 10 vervangers.
Zowel indoor als outdoor mag er na elk punt onbeperkt vervangen worden.

Afmetingen speelveld
Gezien het doeleind voor dit spel, hier niet te veel waarde aan hechten. (Hieronder officiële opstelling veld)

 

Diverse regels
Regels kunnen na gelang worden aangepast.
Officieel is het als volgt:
Niet skaten met de frisbee in de hand. Heeft de speler na 10 seconden nog niet gegooid naar een ploegmaat dan is de schijf voor de tegenpartij. Er wordt geteld door de tegenstander.
De frisbee wordt steeds gegooid, doorgeven mag niet.
Valt de frisbee op de grond, dan is hij voor de tegenpartij (bij foute worp of laten vallen). Eenmaal de frisbee op de grond mag enkel de tegenspeler deze nog aanraken; frisbeegevechten zijn uitgesloten.
Als de frisbee onderschept wordt door een tegenspeler (deze vangt de frisbee of slaat ze tegen de grond), dan heeft hij frisbeevoordeel, d.w.z. dat zijn team een aanval kan opzetten.
Begin van een spel : beide ploegen stellen zich elk op aan één zijde van het terrein (aan de eigen base-line). Een speler gooit de frisbee zo ver mogelijk van de eigen doelzone weg, richting tegenpartij. Als de schijf op de grond is gevallen, pakt één van de spelers van de ontvangende partij de schijf op en begint de aanval. Een speler kan de beginworp ook opvangen en meteen gaan spelen; dit houdt echter een risico in : laat hij de schijf uit zijn handen vallen, dan is de schijf altijd voor de tegenpartij !
Na elk punt wordt de frisbee op bovenstaande manier terug in het spel gebracht door de scorende ploeg. Wie scoort blijft in de doelzone waar gescoord werd. Op die manier wisselt men na elk punt van speelhelft.